Anatomie

1 Hoofd gesteltak

De meest belangrijke tak van het bouwsel.

De hoofd gesteltak tekent het staketsel.

2 Hulpgesteltakken

3 Rondomtakken

1 Kroontak

Naast de hoofdgesteltak de tak die het staketsel siert